Sådan drives et museum som en forretning

At drive et museum som en virksomhed kræver både økonomisk og driftsmæssig kompetence. For at få succes skal du have en forståelse for det lokale kulturlandskab og de ressourcer, der er til rådighed for at støtte det. Du bør også udvikle en solid markedsføringsstrategi, der kan tiltrække besøgende og skabe indtægter. Her er nogle tips, der kan hjælpe dig i gang

1. Udvikle en strategisk plan: En strategiplan giver retningen for organisationen og skitserer dens mål, strategier og taktikker. Den bør omfatte mål vedrørende opfyldelse af missionen, budgettering, personale, fundraising, markedsføring og kommunikation, forvaltning af samlinger, offentlig programmering, vedligeholdelse af faciliteter og udvikling af nye initiativer

2. Forstå dit publikum: Det er vigtigt at vide, hvem du henvender dig til med din programmering og markedsføring. Undersøg de lokale demografiske forhold, og overvej, hvordan du kan nå dit målmarked. Udarbejd en effektiv markedsføringsplan, der fremhæver de unikke elementer ved dit museum

3. Sikre finansiering: Søg om tilskud fra staten, private fonde og virksomheder til dækning af driftsomkostningerne. Udvikle fundraisingkampagner for at sikre yderligere donationer fra enkeltpersoner eller søge sponsorater fra virksomheder

4. Gennemføre omkostningsbesparende foranstaltninger: Evaluer din nuværende drift og søg efter områder, hvor du kan reducere omkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten. Overvej at indføre energieffektive metoder som f.eks. LED-belysning og reducere papirforbruget ved at anvende digitale formater til dokumenter

5. Prioritér besøgsoplevelsen: En positiv besøgsoplevelse er afgørende for at generere gentagne besøg og mund-til-mund-anbefalinger. Invester i uddannelse af personale, skabe behagelige og sikre miljøer og bruge teknologi til at forbedre adgangen til information. Tilbyde engagerende aktiviteter som f.eks. rundvisninger, uddannelsesworkshops og arrangementer

6. Udvikle partnerskaber: etablere forbindelser med andre kulturinstitutioner i området. Overvej at dele ressourcer og være vært for fælles udstillinger eller særlige arrangementer. Partnerskaber med virksomheder kan også være en værdifuld finansieringskilde

7. Engager dig online: Udvikl en effektiv tilstedeværelse på de sociale medier for at nå ud til potentielle besøgende ud over dit lokale publikum. Brug digitale kanaler som f.eks. websted, e-mail-nyhedsbreve, YouTube-videoer, Instagram-opslag osv. til at holde dine vælgere opdateret om museumsnyheder og kommende arrangementer

Ved at tage disse skridt er du godt på vej til at drive et succesfuldt museum, der tjener sin mission.

Naturhistorisk museum er et af de museer i Danmark, der forstår at drive en fornuftig forretning.